Teknisk förvaltning

Vi tar ansvar för att din fastighet förvaltas på ett professionellt sätt för nöjda hyresgäster. Teknisk förvaltning är lönsamt för dig eftersom våra tekniska förvaltare har en total överblick på din fastighet.

Tack vare alla hyresgästkontakter känner förvaltaren till vad som sker i fastigheten. På så vis kan förvaltaren snabbt åtgärda problem och har kunskapen för vad som måste åtgärdas omedelbart och vad som kan läggas som planerat underhåll. På så vis undviker kunden att vissa kostnader skjuter i höjden.

Teknisk förvaltning innebär kostnadsbesparingar genom kontroll över standarder på material och utrustning i lägenheterna, lokalerna eller i fastigheten och dessutom hanteras besiktningar, felanmälningar, åtgärder och underhållsplanering. Vi tar gärna på oss rollen som fastighetsägarens ombud och ansvarar då för tillsyn, skötsel och underhåll. Personlig service till alla som bor eller arbetar i fastigheterna är oerhört viktigt då vi anser att det leder till god fastighetsekonomi.

Inom tjänsten teknisk förvaltning erbjuder vi följande tjänster:

  • Planerat underhåll.
  • Ärendeuppföljning på åtgärder, felanmälningar och besiktningar.
  • Bevakning av myndighetskrav och samhällssubventioner.
  • Handläggning av försäkringsärenden.
  • Rapporter.
  • Avflyttningsbesiktningar.
  • Felanmälan.
  • Uthyrning av bostäder och lokaler.
  • Upphandling av byggtjänster, förbrukningsmaterial och sidoentreprenörer.