För mäklare

På bostadsrättsföreningarnas uppdrag kan vi bistå med framtagande av utdrag ur föreningens lägenhetsförteckningar till medlemmar, banker och självklart till mäklare.

Förfrågningar om mäklarbilder skickas till info@cordan.se

För att förenkla för oss ange gärna följande i ert mejl:
– Bostadsrättsföreningens namn och lägenhetsnummer
– Kopia på undertecknat förmedlingsuppdrag.
– Era faktureringsuppgifter

Vi behandlar efterfrågade mäklarbilder löpande. Normalt lämnar vi svar inom 1-2 arbetsdagar.  (Med undantag för semesterperioder och händelser utanför vår kontroll).

Kontakta oss gärna vid frågor, info@cordan.se