Ekonomisk förvaltning

Vi kan erbjuda en helhetslösning för ekonomisk förvaltning som utformas enligt kundens önskemål.

Vi sköter register över fastigheter och hyresgäster samt hyresaviseringar, hyreskontrakt, krav, åtgärder och krediter för varje fastighet och hyresobjekt. Vi åtar oss även att ansvara för bl.a. löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering, kvartals- och månadsrapporter, bokslut och deklarationer, dvs. en komplett ekonomifunktion med helhetsansvar.

Exempel på ekonomiska tjänster vi erbjuder:

  • Löpande redovisning
  • Reskontrahantering
  • Bokslut och årsredovisning
  • Budget och budgetuppföljning
  • Hyresadministration
  • Aviseringar och påminnelser
  • Registrering av pantförskrivningar och överlåtelser
  • Debitering av hyresgäst.
  • Utbetalning av löner och arvoden