Fastighetsutveckling

Cordan Förvaltnings AB har inriktat sin verksamhet på att utveckla fastigheter.

Arbetet bedrivs som en aktiv fastighetsförvaltare som tillsammans med ägaren deltar i utvecklingsarbetet för fastigheten.

Vi hjälper fastighetsägaren med värdeutveckling genom att vara med och utforma fastighetens attraktionskraft.

Vi vill även verka som en aktiv förvaltare där vi har ett analysansvar för fastighetens driftskostnader och därmed komma med åtgärdsförslag för att effektivisera och därmed spara på kostnader. Naturligtvis i tätt samarbete med fastighetsägaren.

Vi jobbar aktivt med fastighetsägarens hyresgäster för att lyssna och ge en hög servicegrad för att nå stor kundnöjdhet.