Fastighetsskötsel

Vi fixar det mesta av vad du som fastighetsägare önskar:

  • Tillsyn och skötsel.
  • Felavhjälpande underhåll
  • Låsbyten.
  • Grönyteskötsel – såsom rabatter, gräsmattor, häckar mm.
  • Hantering av passersystem.
  • Brandlarmscentral.
  • med mera, med mera.