Fastighetsförvaltning

Vi på Cordan Förvaltnings AB erbjuder en helhetslösning för Er fastighet.

Vår personal står för hög service och kvalitet i utförandet av sitt arbete.
Vi vill med vår professionalitet bidra till att utveckla era fastigheter. Arbetet bedrivs som en aktiv fastighetsförvaltare.

Vi arbetar för att ge fastighetsägaren en värdeutveckling på sina fastigheter. Det gör vi genom att vara lyhörda för fastighetsägarens önskemål och presentera förslag på åtgärder för att höja fastighetens värde.

Vi jobbar även aktivt mot fastighetsägarens hyresgäster genom att lyssna, stämma av och ge en hög servicegrad för att på det viset nå stor kundnöjdhet.

Exempel på uppdrag:

  • Home Property Value 1
  • Home Property Value 2
  • Kapp Fastigheter
  • Castellum (Fd Kungsleden)
  • VG-Regionen
  • Pareto - Vårdfastigheter, Henån
  • Viverobolagen
  • Bostadsrättsföreningen Ridhuset, Uddevalla